Prisar på abonnement ved Jølster Treningssenter.

 


 • Månadspris ved binding i 12 månader:     Kr. 329,-
  • Du vel mellom faktura for 12 månadar eller avtalegiro med trekk pr. månad.  

 

 • Familiepakke:
  • Du får Kr. 50,- i avslag pr. familiemedlem over 2 frå same husstand.
  • Døme: 2 personar 2 * 329,-   3 personar 2 * 329,- + 279,-   4 personar 2 * 329,- + 279,- + 229,-

 

 • I tillegg kjem det eit eingangsbeløp for nøkkelkort på Kr. 100,- (dette blir fakturert ilag med første avdrag ved avtalegiro)
 • Familiepakke gjeld kun for familie som bur i ein husstand, og har lik adresse.

 

 • Abonnement for dei mellom 12 – 14
  • Vil du trene? men er ikkje gammal nok til å få kort enda? Vi har løysinga for deg.
  • På førespurnad teiknar vi abonnement for dei på 12 til 14 år.
  • Send e-post til bjorn@jolstertreningssenter.no for 
  • Pris Kr. 200,- pr månad.
  • Kunn i følgje med forelder/foresatt

 

 • Senior / honnørkontrakt kr 200,- pr mnd,ingen binding.
  • Er du over 55, kan du teikne honnørkontrakt med oss. Sjå info på innmelding.