FYSIOTERAPI Jølster Treningssenter

      

Fysioterapeut Irmelin Austefjord  og Kristine Løvlie er privatpraktiserande fysioterapeutar ved Fysio Sør. Vi held til i Helsehuset Førde i 2 etg. og på Jølster treningssenter på Vassenden.

Vi behandlar eit bredt spekter av pasientar, og tek imot pasientar med akutte eller langvarige problemstillingar/ skadar.

Vi har og eit stort førebyggjande fokus og treffer mange som ikkje er sjuk eller skada. Fysioterapi kan i tillegg til å være et behandlande organ, og hjelpe den utrente til å komme i gang med hensiktsmessig trening, eller mosjonisten/idrettsutøvaren til å optimalisere sin fysiske kapasitet ut frå deira mål.

Vi tilbyr følgjande:

  • Undersøking og diagnostisering
  • Aktiv rehabilitering med øvingar og sjølvstendiggjering
  • Manuell behandling, leddmobilisering, sirkulasjonsfremming
  • Djupmassasje og triggerpunktbehandling
  • Trykkbølgjebehandling
  • Skadeførebyggjande treningsprogram

 

Ta gjerne kontakt for ein grundig førstegangsundersøkelse.

Vi garanterer at du får time raskt, og at vi bruker nok tid for å sikre god kvalitet på behandling og oppfølging.

Ta kontakt på telefon eller e-post for å bestille time:

E-post: Irmelin.austefjord@gmail.com

Telefon: 461 27 585

         Irmelin Austefjord  

   Kristine Løvlie

Prisar:

                                            

Fysikalsk undersøking (inntil 60 min) 700 kr
Fysikalsk behandling (30-45 min) 550 kr

Trykkbølgjebehandling

600 kr

(Rabatt dersom du er medlem av Spenst eller Jølster Treningssenter)