Category Archives: Nyheiter

Jølster Treningssenter SA inngått avtale med Antidoping Norge

Jølster Treningssenter har inngått avtale med Antidoping Norge og har derfor endra medlemsvilkåra. Vi ber alle medlemane lese teksten under som er lagt til i medlemsvilkåra. Anbefalar også medlemmane våre om å gå inn på www.rentsenter.no og gjennomføre e-læring: Grunnleggande info om antidopingsarbeid. Lag ny brukar med senterkode: DR57T MEDLEMSVILKÅR RENT SENTER: Jølster Treningssenter SA har inngått avtale om Rent Senter med Antidoping Norge fordi vi ynskjer et reint, sunt og helsefremjande treningsmiljø… Read More »