Booking av saltimar

Sett deg på venteliste til fulle timar!             
Du kan setje deg på venteliste til timar som er fullbooka. Dersom nokon melder seg av vil den første i køa få tilsendt ein SMS (kr 5,-).

Vedkomande har då 30 min på seg for å sikre seg timen, før den går vidare til neste mann/dame på ventelista.

Du bekreftar plassen ved å sende SMS ´Tren Ja´ til 1933, dette kostar kr. 1,-

Ein kan og bekrefte plassen ved å gå til oversikta over sine timar. Denne finn du ved å trykkje på lenke du fekk i e-post når du sette deg på ventelista.

Dersom ingen av dei som står på ventelista takkar ja til timen vil den bli frigjeven for alle.

Avbestilling av plass                                       
Om du ikkje har høve til å stille på time du er påmeldt, kan du avbestille ved å klikke på ´lenke´ du fekk i e-post ved reservasjon. Frist for å melde seg av er 6 timar før timen startar. Om du ikkje rekk denne fristen må du gje beskjed pr. SMS eller telefon til instruktør god tid før timen startar.

Kan du ikke sjå å ha motteke mail i innboksen, so sjå etter om den har havna i mappa for søppelpost/spam.

 

Kalendar oversikt over faste timar: