Om Jølster Treningssenter

Jølster Treningssenter SA er eit sjølvbetjent treningssenter på Vassenden, plassert i gamle Lefi bakst bygget. 

Parkering finnast på oppsida av bygget, sjå kart under:

kart
Treningssenteret er eigd av bygda, over 140 andelseigarar har bidratt til å få dette til. Ikkje minst huseigar Ivar A. Sunde som har hatt trua på prosjektet vårt og har vert ein stor bidragsytar for at dette skulle gå. 

I tillegg til andelseigarar, har Jølster Treningssenter SA solgt sponsorpakkar til våre samarbeidspartnerar som har logoar på vår heimeside og i våre lokale. 

I 2011 var vi 3 karar som ønska og få med bygda på å starte opp treningssenter, og etter over 2 år med hard jobbing og planlegging har vi endeleg kome imål med våre planar. 

Vi er takknemlege for all den støtte vi har fått. Vi er stolte over kva vi har fått til, og håper alle våre sambygdingar er like stolte over tilbudet vi no har i bygda. 

Jølster Treningssenter vil etter kvart som behovet er der, utvide dagens tebod og utstyr. Det er berre å kome med tips og ønske undervegs. 

 

Jølster Treningssenter tilbyr:

 • Opningstid frå 04.30 – 24.00 kvar dag, heile året.
  • Døra er stengt fra Kl. 23.00. Men ein kan trene i våre lokaler fram til 24.00.
 • Eigentrening frå ein alder av 15 år (mot samtykke av forelder) 
 • Spinningtimar til alle våre medlem, inkludert i prisen. (Påmelding via kalender)
 • Lavterskel tilbod i samarbeid med Fysioterapaut Kristine Løvlid
 • Ungdomstimar for ungdom mellom 12 – 15 år ilag med instruktørar. 
 • Samarbeid med Jølster Alpin, trening ilag med instruktørar frå alpingruppa. (styrast av alpingruppa)
 • Ein sosial møteplass i bygda, der ein kan møte likesinna og diskutere framgang og motivere kvarandre! 
 • Jølster Treningssenter har samarbeid med personleg trenar. Dei som ønskjer å benytte seg av dette, ta kontakt enten via facebooksida eller mail. 
 • Fysioterapaut på Treningssenteret.

 

 

Fysioterapeut – samarbeid med Kristine Løvlie:

Kristine Løvlie arbeider som privatpraktiserande fysioterapeut ved Fysio Sør, som held til på Jølster treningssenter. Ho har og kontor i Helsehuset Førde.

Kristine flytta til Førde som nyutdanna i 2013, og har sidan då opparbeidd seg erfaring frå privat praksis, kommune og sjukehus og vore leiar for Helsehuset Førde 2015/2016. Ho har hatt ulike arbeidsoppgåver i regi av Jølster treningssenter, Spenst Førde og Spenst Florø.

Ho er også kvinna bak Aktiv Kvardag i Jølster, eit gratis treningstilbod for alle med Nav-tiltak, starta i oktober 2016.

For meir informasjon: AKTIV KVARDAG

Hennar praksis baserar seg på vitskapleg dokumenterte undersøkingar og behandlingsformer, der målet er å fremje ein endringsprosess hos pasientane ved å fjerne eller lindre smerte, betre eller oppretthalde funksjonsevne.

I sin fysioterapipraksis tilbyr ho:

–          Undersøking og diagnostisering

–          Aktiv rehabilitering med øvingar og sjølvstendiggjering

–          Manuell behandling

–          Djupmassasje og triggerpunktbehandling

–          Trykkbølge

–          Gruppebehandling

–          Førebyggjande treningsprogram

–          Diverse kurs

Kontaktinformasjon og timebestilling:

Fysio Sør – Sageveien 28, 6847 Vassenden

Tlf: 46 12 75 85

Epost: kristinefysioterapi@gmail.com

 

Barnebuldring:

BESTE BULDREVEGGEN MELLOM BERGEN OG TRONDHEIM

Sjå meir info under fana for Buldrevegg

 

Våre Vedtekter:

Jølster Treningssenter SA er eit samvirkeforetak, som baserar drift på dugnad og frivilligheit.

For meir info om vår selskapsform og våre vedtekter, klikk på linken under:

 

VI MINNAR OM VÅRE ORDENSREGLAR